TiaSang
Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Tags: vật lý chất rắn

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nga tổng hợp vật liệu để tái chế chất thải phóng xạ

Các chuyên gia của Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia Nga (MEPhI) đã nâng cấp một phương pháp để tổng hợp các ô xít có thành phần và cấu trúc phức tạp (complex oxides).

23/05/2018 11:00 -