TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020

Tags: vật liệu điện tử

MỚI NHẤT Không có ảnh

Thiết bị NRL mới tăng cường khả năng đo đạc vật liệu hạt nhân

Các nhà nghiên cứu hợp tác ở Phòng thí nghiệm Hải quân Mỹ (NRL) đã thiết kế và lắp đặt một thiết bị mang tên NAUTILUS có những tính năng đo đạc mới, khác hẳn so với những thiết bị hiện có tại nhiều ...

08/11/2019 10:00 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT