TiaSang
Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021

Tags: virus HIV

MỚI NHẤT Không có ảnh

Triển vọng của vaccine HIV dựa trên một phương pháp tiếp cận mới

Cơ chế hoạt động của vaccine HIV đang bước vào thử nghiệm giai đoạn I là kích thích cơ thể sản xuất tế bào miễn dịch hiếm. Những tế bào này sẽ giúp tạo ra các kháng thể thích hợp chống lại HIV.

07/04/2021 15:50 -