12 công trình KHCN nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 công trình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2010, trong đó có 5 công trình khoa học xã hội và nhân văn, 3 công trình khoa học tự nhiên, 2 công trình khoa học kỹ thuật, 1 công trình khoa học nông nghiệp và 1 công trình khoa học y – dược.

Cụ thể:

1. Công trình: Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhóm tác giả: Cố GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS. TS. Nguyễn Thanh Tuấn, PGS. TS. Trần Minh Trưởng.

2. Cụm công trình: Văn hóa Việt Nam: Truyền thống và hiện đại. Tác giả: Cố GS. Trần Quốc Vượng.

3. Cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Tác giả: GS. Hà Minh Đức.

4. Cụm công trình: Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm. Tác giả: GS. Lê Trí Viễn.

5. Cụm công trình: Lý luận phê bình, phương pháp luận nghiên cứu văn học. Tác giả: GS.TSKH Bùi Văn Ba (Phương Lựu).

6. Cụm công trình: Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam. Đồng tác giả: gồm 49 người.

7. Cụm công trình: Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam. Đồng tác giả: 45 người.

8. Cụm công trình: Thiên nhiên, lãnh thổ và các vùng địa lý Việt Nam. Tác giả: Cố PGS. Lê Bá Thảo.

9. Công trình: Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo các loại thiết bị nâng hạ tại Việt Nam. Tác giả: CN. Nguyễn Tăng Cường.

10. Cụm công trình: Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ ngành Điện ảnh phục vụ kháng chiến bảo vệ tổ quốc và phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Tác giả: PGS. TS. Trần Quang Ngọc.

11. Cụm công trình: Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan. Đồng tác giả: 1. GS.TS Trương Đình Dụ, PGS.TS Trần Đình Hòa. 3. ThS Trần Văn Thái, ThS Thái Quốc Hiền, ThS Trần Minh Thái, TS. Vũ Hồng Sơn, ThS Nguyễn Thế Nam, 8. ThS Phan Đình Tuấn.

12. Cụm công trình: Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Thưởng, GS.TS. Lê Bách Quang, Cố GS.TS. Phạm Ngọc Giới. TS. Chu Tiến Cường. TS. Đinh Ngọc Duy, TS. Trần Huy Dụng, BSCKI. Đào Nguyễn Thắng. Cố GS. TS. Đỗ Nguyễn Phương và các cộng sự.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước cho 20 công trình khoa học và công nghệ, trong đó lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn áp đảo với 11 công trình và cụm công trình, so với khoa học kỹ thuật và y-dược – mỗi lĩnh vực 3 công trình, khoa học tự nhiên – 2 công trình, khoa học nông nghiệp – 1 công trình.

32 công trình và cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước lần này được lựa chọn từ 67 công trình có hồ sơ xét thưởng hợp lệ.

Giải thưởng Hồ Chí Minh (được xét và công bố năm năm một lần) và Giải thưởng Nhà nước (được xét và công bố hai năm một lần) là những giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực KH&CN được trao tặng cho các công trình góp phần quan trọng, thiết thực và lâu dài phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào sáng ngày thứ bảy, 18/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]