1/3 đại biểu Quốc hội đồng ý hoàn toàn với đường sắt cao tốc

Kết quả thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội về Đề án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, thu được vào chiều 15/6 cho thấy chỉ có 148/474 phiếu, tức là khoảng 31% đồng ý hoàn toàn theo phương án triển khai đường sắt cao tốc mà Chính phủ trình.  

Tuy nhiên, có tới 271/474 phiếu, tức là 57,17% đại biểu đồng ý chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam. 192 đại biểu không đồng ý với chủ trương này, 3 đại biểu có ý kiến khác, còn lại là để phiếu trắng.
Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết chính thức thông qua chủ trương triển khai Đề án đường sắt cao tốc Bắc-Nam vào ngày 19/6 tới.
Theo phương án Chính phủ trình, dự kiến từ 2014 sẽ đầu tư trước hai đoạn tuyến Hà Nội – Vinh (282 km) và TP.HCM – Nha Trang (382 km) để đưa vào sử dụng năm 2025. Đến 2030 đưa vào khai thác đoạn Vinh – Đà Nẵng và hoàn thành toàn tuyến vào 2035.
Một phương án khác cũng được đề cập tới là đồng ý chủ trương triển khai toàn tuyến nhưng lùi thời gian khởi công xây dựng và lựa chọn lộ trình phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ và toàn diện hơn, Chính phủ sẽ lập dự án khả thi một trong hai đoạn tuyến, Hà Nội – Vinh hoặc TP HCM – Nha Trang để trình Quốc hội quyết định chủ trương xây một trong hai tuyến và đầu tư vào thời điểm thích hợp trước năm 2020.
T.H
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]