150 triệu USD xây ĐH Cần Thơ thành trường xuất sắc

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan chỉ đạo Trường ĐH Cần Thơ lập phương án sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, tập trung đầu tư giai đoạn 2012-2017 để xây dựng thành trường ĐH xuất sắc, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho vùng ĐBSCL.

Mức đầu tư dự kiến khoảng 150 triệu USD.

Theo ĐH Cần Thơ, sự hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện cho trường phát triển thành trường ĐH chất lượng cao, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt phát triển giáo dục ĐH ở vùng ĐBSCL và có điều kiện phát huy những thế mạnh để đạt trình độ ngang tầm với các trường ĐH tiên tiến khu vực Đông Nam Á.

Tác giả