33 dự án được cấp phép đầu tư tại Khu CNC TP HCM

Theo thống kê, tại Khu Công nghệ cao thành phố HCM có 33 dự án được cấp phép đầu tư.

Theo thống kê, tại Khu Công nghệ cao thành phố HCM có 33 dự án được cấp phép đầu tư (tính đến giữa tháng 8/2008) với số vốn đăng ký khoảng 1,6 tỉ USD. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên thực tế được các cơ quan chức năng TP đánh giá là còn chậm.

Tác giả