6 lĩnh vực KH&CN khuyến khích hợp tác, đầu tư với nước ngoài

Theo Nghị định số 80/2010/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong các lĩnh vực KH&CN, có hiệu lực kể từ ngày 1/09/2010, 6 lĩnh vực KH&CN được khuyến khích hợp tác và đầu tư với nước ngoài, bao gồm:

1- Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên;

2- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa và cơ điện tử, năng lượng nguyên tử và các dạng năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ cơ khí – chế tạo máy, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, công nghệ xử lý chất thải;

3- Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ cao;

4- Phát triển doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam;

5- Chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN;

6- Lập hoặc đóng góp xây dựng các quỹ phát triển KH&CN tại Việt Nam.

Hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN có thể thông qua nhiều hình thức như: Viện trợ, tài trợ, biếu, hiến, tặng (gọi chung là tài trợ); Hợp đồng KH&CN; Liên kết, tham gia hoạt động KH&CN với nước ngoài. Việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN phải lập thành hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác.

Còn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN tại Việt Nam được thực hiện thông qua hai hình thức là đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp. Trong đó với đầu tư trực tiếp, cần thành lập tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh.

Tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép hoạt động KH&CN tại Việt Nam sau khi thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN; nộp phí và lệ phí theo quy định. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức KH&CN 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài các quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN còn phải đáp ứng 3 điều kiện: Có dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN; được phép của Bộ KH&CN và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp GCN đầu tư.

Để thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam, tổ chức KH&CN nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện như: Là tổ chức được pháp luật quốc gia nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động công nhận hợp pháp; đã hoạt động từ 1 năm trở lên (trường hợp lập văn phòng đại diện) hoặc 5 năm trở lên (trường hợp lập chi nhánh) kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký hoạt động hợp pháp; có điều lệ hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh…

Bộ KH&CN là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

(Theo Nghị định 80/2010/NĐ-CP, 7/2010)

Tác giả