70% khí bẩn đô thị thải từ phương tiện giao thông

Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2007 cho thấy, nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất tại các đô thị là các hoạt động giao thông vận tải.

Kết quả quan trắc tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng… cho thấy, các khí độc hại gây ô nhiễm phát thải từ các phương tiện giao thông chủ yếu là: CO, NOx, hơi xăng dầu, bụi, chì, benzen và bụi PM2,5. Trong đó, xe máy là nguồn phát thải chính khí CO chiếm 85%, xe tải phát thải khí lưu huỳnh và Ni tơ chiếm hơn 70%… Đáng chú ý, phương tiện giao thông chạy bằng xăng phát thải các khí gây ô nhiễm chiếm hơn 50% so với các phương tiện giao thông chạy bằng dầu diesel, nhưng các phương tiện này lại phát thải bụi mịn nhiều nhất. Với tốc độ tăng trưởng xe cơ giới từ 10-20% tại các thành phố lớn như TP.HCM và HN như hiện nay thì lượng phát thải các khí gây ô nhiễm dự báo đến năm 2010 tăng từ 2-5 lần. VNN

Tác giả