77 tỷ USD vốn đã đăng ký có thể nằm “trên giấy”

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng qua lên tới hơn 46 tỷ USD và theo dự báo có thể đạt 50 tỷ USD trong năm 2008.

Đây là số vốn đăng ký cao nhất từ trước đến nay. Tuy  nhiên nhiều ý kiến lo ngại là tỷ lệ giải ngân so với vốn cam kết ngày càng giảm và đặc biệt nếu trong năm nay giải ngân được 12 tỷ USD như kỳ vọng của Cục Đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt 24%, thấp nhất từ trước đến nay.
Như vậy đến hết năm 2008 vẫn còn khoảng trên 77 tỷ USD là vốn đã đăng ký nhưng vẫn còn nằm “trên giấy”. Đây là con số rất đáng suy ngẫm mà nguyên nhân nằm ở những “nút thắt cổ chai” của nền kinh tế: sự yếu kém về cơ sở hạ tầng (giao thông, điện…); chậm giải phóng mặt bằng; thiếu hụt nhân lực; sự yếu kém của nền hành chính công…

Tác giả