Ban hành điều lệ Quỹ Đổi mới CN quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1051/QĐ-TTg về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm đổi mới quy trình công nghệ, đổi mới sản phẩm gồm: chuyển giao công nghệ (cả chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) được khuyến khích quy định tại Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ hoặc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó là việc chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các cá nhân, tổ chức KH&CN; nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực nông thôn, miền núi; đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển giao ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

Theo Quyết định, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ; được sử dụng đến 50% vốn ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn…

Tác giả