Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt 2016

Trong bối cảnh khởi đầu năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn 2016-2020, Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN năm 2016 diễn ra trong hai ngày 25-26/2 tại Ninh Bình không chỉ nhìn lại những kết quả công tác năm 2015, mà còn đánh giá những kết quả nổi bật của cả giai đoạn 2011-2015, và quán triệt một số phương hướng mục tiêu và giải pháp nhiệm vụ trọng điểm của giai đoạn từ nay tới 2020.

Điểm sáng nổi bật nhất trong giai đoạn 2011-2015 vừa qua được Bộ trưởng Nguyễn Quân đề cập là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, với sự ra đời của Luật KH&CN sửa đổi năm 2013, cùng các văn bản hướng dẫn Luật này do Bộ KH&CN soạn thảo, điển hình gần đây nhất là các nội dung đổi mới về đầu tư và cơ chế tài chính, cơ chế chi thường xuyên, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng… Bên cạnh đó, một điểm sáng khác là vai trò của Bộ KH&CN trong đàm phán các nội dung về quyền sở hữu trí tuệ của hiệp định thương mại TPP, được đánh giá rất cao không chỉ bởi lãnh đạo Bộ KH&CN mà cả các chuyên gia Bộ Công thương tham gia đàm phán được mời tham dự hội nghị lần này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế của ngành KH&CN nói chung – như hạn chế trong thực hiện Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 với các mục tiêu khó khả thi về hình thành hàng loạt các doanh nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN xuất sắc đạt đẳng cấp quốc tế – cũng như các hạn chế trong hoạt động của Bộ KH&CN nói riêng, điển hình là tình trạng trì trệ và yếu kém trong phối hợp công việc giữa các đơn vị của Bộ, khiến không ít dự án KH&CN đã được cấp kinh phí Nhà nước nhưng lại chậm triển khai. Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Quân yêu cầu Bộ KH&CN tích cực khắc phục các nhược điểm, tồn tại hiện nay để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó, nhiệm vụ tham mưu về đảm bảo an toàn điện hạt nhân được đặc biệt lưu ý. “An ninh năng lượng là rất quan trọng, nhưng an toàn hạt nhân còn quan trọng hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]