Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

Trong hai ngày 27-28/3 tại Thái Bình đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN năm 2015. Đây là dịp để tập thể cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN cùng trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả công tác năm 2014, quán triệt các phương hướng, giải pháp công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung đổi mới quan trọng trong công tác quản lý KH&CN theo yêu cầu của nghị quyết 20-NQ/TW của Đảng và Luật KH&CN 2013, như đổi mới phương thức đầu tư cho KH&CN, cơ chế tài chính cho các đề tài, nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, và chính sách đãi ngộ, trọng dụng các nhà khoa học, hiện đã và đang được cụ thể hóa thành các nghị định, thông tư hướng dẫn để đi vào đời sống.

Về đổi mới phương thức huy động kinh phí đầu tư cho KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết giữa Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan đã đạt được sự đồng thuận về cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước đầu tư cho KH&CN, với mức yêu cầu trích lập tối thiểu 3% lợi nhuận trước thuế đầu tư cho KH&CN, trong đó phần kinh phí doanh nghiệp sử dụng không hết sẽ được chuyển cho các quỹ KH&CN của các ngành, địa phương. Với giải pháp này Bộ trưởng hi vọng đến năm 2020, cán cân đầu tư từ khối doanh nghiệp so với đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN sẽ được cải thiện đáng kể.

Đối với cơ chế tài chính cho KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân yêu cầu các đơn vị trong Bộ khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan từ các Bộ liên quan xây dựng các thông tư liên tịch để trong quý II năm 2015 sẽ tạo dựng được cơ chế chi thường xuyên mới cho KH&CN từ ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là từ năm 2016 không cấp kinh phí thường xuyên cho các tổ chức KH&CN công lập theo đầu biên chế. Bộ trưởng cũng yêu cầu khi triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cần hết sức lưu ý để tránh tình trạng các tổ chức khoa học kê khai vượt quá thực tế gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Ông nhấn mạnh cần tin tưởng các nhà khoa học và không quan liêu tạo thành “điểm nghẽn” trong quản lý và gây ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của số đông các cá nhân và tổ chức nghiên cứu, nhưng với các trường hợp lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế mới thì cần chế tài xử lý thật nghiêm. Tuy nhiên, xung quanh cơ chế khoán và đặt hàng sản phẩm KH&CN còn nhiều những tranh luận. Ông Nguyễn Võ Hưng, Trưởng ban Đổi mới Công nghệ của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, cho rằng cơ chế mới về đặt hàng nhiệm vụ KH&CN mặc dù tăng cường trách nhiệm sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các cơ quan đặt hàng, nhưng điều đó vẫn không thể đảm bảo rằng kết quả đó là thực sự thiết thực – để cải thiện tính thiết thực của kinh phí Nhà nước đầu tư cho KH&CN, ông Hưng kiến nghị Bộ KH&CN thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đổi mới, làm chủ công nghệ trong xã hội và ở các doanh nghiệp. Một số ý kiến khác trong hội nghị cũng nhận định cơ chế khoán chi sẽ đòi hỏi tăng cường công khai minh bạch trong việc sử dụng kinh phí nghiên cứu ở cơ quan chủ trì đề tài và nội bộ các nhóm nghiên cứu.

Hội nghị quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đó là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù cho viện VKIST, các cơ sở công nghệ cao, các quỹ phát triển KH&CN của ngành và địa phương, các quỹ đầu tư mạo hiểm do doanh nghiệp liên kết thành lập cùng Nhà nước; rà soát, đánh giá và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; tăng cường hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng sản phẩm. Giải quyết tình trạng quá tải đăng ký sở hữu trí tuệ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng năng lượng nguyên tử và liên quan tới chương trình điện hạt nhân; tăng cường phát triển, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm; đẩy mạnh hạ tầng thông tin KH&CN; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, nâng cao hiệu quả tổ chức các chợ công nghệ; đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế theo chiều sâu, triển khai hợp tác với các nước tiên tiến.

Các ý kiến thể hiện tính thẳng thắn và tinh thần dân chủ trong hội nghị năm nay được nâng cao thêm một bước. Để tiếp tục phát huy tinh thần này, Bộ trưởng Nguyễn Quân yêu cầu trong các cuộc họp giao ban tháng của Bộ KH&CN cần có sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần cán bộ quản lý KH&CN, kể cả những người không phải là lãnh đạo cấp vụ trở lên trong Bộ.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]