Bộ trưởng KH&CN làm Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ
Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban.

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban gồm Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam và một Thứ trưởng KH&CN.

Theo quyết định, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam sẽ gồm 13 thành viên và là đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ cho từng thời kỳ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện chiến lược trên.

Các ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm một đại diện lãnh đạo của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN; Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ba nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Được biết, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020.

Văn phòng thường trực giúp việc đặt tại Bộ KH&CN.

(Theo Quyết định số 1720/QĐ-TTg)

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]