Bộ trưởng Nguyễn Quân sẽ trả lời chất vấn trước QH

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề thời sự của ngành vào sáng ngày 12/6.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trực tiếp trả lời chất vấn về ba nhóm vấn đề được dự luận quan tâm trong thời gian qua:

1. Giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp;

2. Trách nhiệm của ngành KH&CN trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KHCN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững;

3. Việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng ngân sách KH&CN.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ tham gia với Bộ trưởng Bộ KH&CN để  giải trình thêm về những vấn đề liên quan.

Cũng trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII trong 3 ngày 11, 12 và 13/6/2015, các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục &Đào tạo sẽ trực tiếp trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ KH&CN sẽ tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan tới nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong buổi sáng ngày 11/6/2015.

Nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: 1- Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; 2- Thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; 3- Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; 4- Giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

Tác giả