Cần 5 triệu USD cho hệ thống thông tin KH&CN phục vụ viện, trường và doanh nghiệp

Ngày 18/3, Bộ KH&CN đã có buổi trao đổi với đại diện của Viện thông tin KH&CN của Hàn Quốc (KISTI) về phương án tìm kiếm tài trợ 5 triệu USD cho dự án xây dựng hệ thống quản lý quốc gia toàn diện về thông tin KH&CN ở Việt Nam.

Dự án hệ thống quản lý thông tin KH&CN quốc gia Việt Nam với tên gọi V-TIS (Vietnam Science & Technology Information System) được xây dựng từ tháng 11/2013 và dự kiến sẽ triển khai trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, dự án không được KOICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc) tài trợ ODA.

V-TIS được xây dựng dựa trên mô hình của NTIS – một cơ quan của KISTI, là cổng thông tin thương mại đầu tiên trên thế giới của Hàn Quốc về thông tin R&D để phục vụ công chúng, nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Nếu thành công, dự án V-TIS tại Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và viện tránh trùng lặp các ý tưởng nghiên cứu, các nhà khoa học cũng tăng hiệu quả nghiên cứu của mình dựa trên việc khai thác tối đa cơ sở dữ liệu về R&D quốc gia. Bên cạnh đó, V-TIS cũng tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao và thương mại hóa công nghệ giữa viện, trường và doanh nghiệp.

Kế hoạch thực hiện dự án đã được các chuyên gia Hàn Quốc hoàn thành từ năm 2013. Tuy nhiên, để triển khai dự án, đại diện của KISTI đề nghị Bộ KH&CN yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư đưa V-TIS vào các mục được nhận hỗ trợ ODA và kêu gọi giúp đỡ từ văn phòng KOICA tại Hà Nội.

Quyết định danh sách các dự án đầu tư của KOICA sẽ được đưa ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 hằng năm. Vì vậy, đại diện viện KISTI của Hàn Quốc nhấn mạnh, bây giờ là thời điểm lý tưởng để Bộ KH&CN chuẩn các tài liệu cần thiết để đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu được chấp thuận vào năm 2016, dự án V-TIS sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2017.

Lí do KOICA không thông qua V-TIS vào năm 2014 là do dư án chưa phù hợp với chiến lược Hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Hiện tại, ba lĩnh vực Hàn Quốc ưu tiên hợp tác với Việt Nam là môi trường, đào tạo nghề và cơ sở hạ tầng giao thông. 

Tuy nhiên, theo lời đại diện của KISTI, việc tài trợ ODA cho các dự án không chỉ phụ thuộc vào những lĩnh vực ưu tiên đầu tư do chính phủ Hàn Quốc đề ra mà còn dựa vào vào đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Bằng chứng là vẫn có các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam được KOICA chấp nhận đầu tư do đề xuất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, Bộ KH&CN sẽ trao đổi với Bộ Kế hoạch Đầu tư và KOICA Việt Nam. Hiện có hai thuận lợi chính trong việc xúc tiến dự án V-TIS. Đó là, Bộ KH&CN có mối quan hệ khá chặt chẽ với KOICA Việt Nam (thông qua việc là đối tác trong việc xây dựng đề án VKIST) và đầu tư cho Công nghệ Thông tin cũng được tính là đầu tư cho cơ sở hạ tầng (từ tháng 1/2012). 

Tác giả