Cần 7 -10 năm để có nguồn nhân lực cho điện hạt nhân

Từ ngày 16-18/9, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân.

Hội thảo nhằm chia sẻ, đánh giá hiện trạng, nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Tham dự hội thảo thuộc khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA có một số chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm ông Brian Molloy – Giám đốc kỹ thuật phụ trách phát triển nguồn nhân lực, Ban Năng lượng hạt nhân, IAEA, ; Ông Eberhard Wilhelm Grauf – chuyên gia Công ty tư vấn SE-Engineering, CHLB Đức và Ông David Brian Drury – chuyên gia Công ty Năng lượng EDF chi nhánh tại Vương quốc Anh.

Theo ông Brian Molloy, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hạt nhân của Việt Nam phải dựa vào thực tế nhu cầu và định hướng của ngành hạt nhân và cần được xây dựng cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân một cách kỹ lưỡng và chi tiết. Nếu thực hiện tốt điều này, sau 7-10 năm, Việt Nam sẽ có tương đối đầy đủ nguồn cán bộ về quản lý và vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh khẳng định phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định đối với chương trình phát triển điện hạt nhân. Việt Nam đã cử 300 sinh viên sang Liên bang Nga theo học các chuyên ngành liên quan đến nhà máy điện hạt nhân; cử nhiều lượt cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm, đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài… đáp ứng bước đầu cho việc triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết, để đáp ứng nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân của Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học; chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhân lực dưới đại học và đào tạo sau tuyển dụng cho dự án điện hạt nhân. Bộ Khoa học và Công nghệ bồi dưỡng chuyên gia, nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Được biết, năm 2009, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, khẳng định cam kết phát triển hạt nhân của Việt Nam vì mục đích hòa bình góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2010, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng ban.

Năm 2012, sau đợt làm việc về đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam, đoàn chuyên gia IAEA đã đưa ra 42 khuyến cáo và 7 vấn đề trọng tâm trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn tới. Một trong 7 vấn đề trọng tâm đó là phát triển nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân.

Tác giả