Cần huy động vốn cho KH&CN từ khu vực tư nhân

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Bộ KH&CN đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đầu tư và cơ chế tài chính phát triển khoa học và công nghệ”.

Đây là một phần của tiến trình xây dựng đề án “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, dự kiến trình Hội nghị Trung ương Đảng diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, thành viên Ban chỉ đạo đề án, nêu rõ tính cấp thiết của việc sửa đổi cơ chế tài chính dành cho KH&CN hiện hành, vốn đang là trở lực chính của sự phát triền nền KH&CN quốc gia.

Hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan hữu quan đã thảo luận và đưa ra nhiều đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư và sử dụng các nguồn lực tài chính dành cho KH&CN.

Xuất phát từ quan điểm cho rằng nguồn đầu tư cho KH&CN hiện nay do nhà nước chịu trách nhiệm là chính, không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển và ở mức thấp hơn mức bình quân trên thế giới, hầu hết các ý kiến đều cho rằng cần đa dạng hóa nguồn lực này bằng cách ban hành chính sách đột phát để huy động vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Hiện nay các doanh nghiệp được khuyến khích trích 10% lợi nhuận trước thuế để đầu tư cho KH&CN. Một số diễn giả cho rằng cần áp dụng mức trích lập bắt buộc với một tỉ lệ hợp lý và doanh nghiệp có thể tự sử dụng khoản trích lập này hoặc đóng góp vào các quỹ phát triển KH&CN.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cơ chế phân bổ tài chính cho các nhiệm vụ KH&CN từ kho bạc sang các quỹ phát triển KH&CN được coi là giải pháp cơ bản để xóa bỏ các bất cập hiện nay trong cơ chế tài chính.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]