Chậm kinh phí vẫn hoàn thành đúng thời hạn

Sau hai năm tiến hành, Đề án thí điểm xây dựng nhiệm vụ KH&CN tiềm năng đã tạo điều kiện cho gần 750 cán bộ khoa học trẻ (dưới 45 tuổi) và sinh viên có những ý tưởng mới làm nghiên cứu.

Đề án do Bộ KH&CN chủ trì đã ký hợp đồng thực hiện với 93 đề tài được lựa chọn từ gần 500 đề tài do các viện và các trường đề xuất, trong đó có 67 đề tài thuộc trường đại học. Các đề tài tập trung vào tám chương trình trọng điểm cấp nhà nước; bình quân mỗi đề tài được nhận kinh phí 770 triệu đồng, nhưng quá nửa là dành để mua nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu. Mặc dù việc cấp kinh phí bị chậm năm tháng so với thời điểm ký hợp đồng nhưng 100% đề tài đã hoàn thành nội dung đăng ký, 97% đề tài có công bố trên các tạp chí và hội nghị khoa học chuyên ngành, trong đó có 13 bài báo đã được đăng hoặc được chấp nhận đăng trên các tạp chí ISI.

Tuy nhiên tỷ lệ các nghiên cứu có thể được chuyển giao cho sản xuất kinh doanh hoặc thành lập các doanh nghiệp KH&CN còn thấp: mới chỉ có bốn kết quả nghiên cứu được ứng dụng và chuyển giao cho sản xuất – tất cả đều thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, và một doanh nghiệp KH&CN được hình thành từ kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của các chuyên gia trong các hội đồng tư vấn, 30% số đề tài không có khả năng phát triển tiếp do thiếu tính thực tiễn và khả thi.

Các kết quả đã được ứng dụng và chuyển giao cho sản xuất:

– Phần mềm hệ thống chia sẻ hình ảnh cho cộng đồng đã giúp nhóm kỹ sư trẻ của Công ty Naiscorp thành lập được một công ty mới mang tên UP JSP kinh doanh hình ảnh. Hiện đã có 220 nghìn khách hàng đăng ký sử dụng.

– Giải pháp phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) được sử dụng để phục vụ việc phân tích tổng hợp ý kiến khách hàng trên hai lĩnh vực kinh doanh khách sạn và điện thoại di động.

– Hệ thống thu thập dữ liệu liên tục về khí tượng thủy văn và hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ (ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh) đang được ứng dụng để cảnh báo lũ cho cứ dân tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam.

– Giải pháp phần mềm quản lý đất đai (Công ty eK) đang được triển khai cho một số địa bàn cấp quận, huyện.

– Hệ thống thu thập xử lý thông tin tại Trung tâm quản lý tình huống biển đảo (Học viện Kỹ thuật quân sự) dang được triển khai tại Quân chủng Hải quân Hải Phòng để xử lý vẫn đề tác chiến.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]