Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 được phê duyệt

"Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hướng tới mục tiêu đến năm 2020, đưa vật lý Việt Nam vào tốp các quốc gia tiên tiến trong khu vực.  

Hình thành trung tâm nghiên cứu tiên tiến ở tầm quốc tế

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực vật lý, kết hợp đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên vật lý các trường ĐH trong cả nước, thu hút và đào tạo các nhà vật lý trẻ tài năng. Bảo đảm đến năm 2020 hình thành được đội ngũ giảng viên vật lý có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên vật lý có bằng tiến sĩ ở khoa vật lý của các trường ĐH trọng điểm đạt trên 50%.

Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu thế mạnh của vật lý Việt Nam được đầu tư phát triển để đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế; nâng cao trình độ, vị thế của vật lý Việt Nam trên trường quốc tế. Đến năm 2020, tăng số lượng công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín lên 30%/năm; hình thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo tiên tiến được quốc tế công nhận; triển khai nghiên cứu một số hướng vật lý hiện đại để làm nòng cốt cho sự phát triển một số lĩnh vực KH&CN đa ngành, ứng dụng các thành tựu của vật lý vào sản xuất và đời sống; gắn kết nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm và  ứng dụng.

Nhà nước đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN theo hướng vật lý hiện đại

Với các mục tiêu trên, Chương trình xác định định hướng ưu tiên cho nghiên cứu cơ bản của ngành vật lý gồm: Vật lý lý thuyết và tính toán, vật lý các chất đậm đặc và chất mềm, quang lượng tử và quang tử học, vật lý hạt nhân.

Định hướng ưu tiên cho nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng của ngành vật lý gồm: vật liệu điện từ, điện tử và quang tử; phát triển một số thiết bị khoa học hiện đại, đặc chủng, đặc thù…

Nhà nước sẽ đặt hàng xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo một số hướng vật lý hiện đại, chọn lọc; đầu tư xây dựng nâng cấp một số phòng thí nghiệm ở các trường ĐH và viện nghiên cứu có đào tạo sau đại học ngành vật lý; mở rộng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu quốc tế; thành lập Trung tâm vật lý quốc tế được UNESCO công nhận và bảo trợ; khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế tham gia vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành vật lý…

Tác giả