Chuyển giao công trình nghiên cứu khoa học

Trung tâm Phát triển KH&CN trẻ TP.HCM đã tổ chức chuyển giao công trình nghiên cứu khoa học Eureka cho các đơn vị để đưa vào ứng dụng.

Hoạt động này sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần nhằm đưa các công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng vào thực tế. Tại buổi chuyển giao lần 1, các tác giả đã tặng công trình nghiên cứu đoạt giải Eureka cho 4 công trình: “Hoạt động giám sát của QH- thực trạng và kiến nghị”; “Khảo sát khả năng xử lý nước rỉ rác trong giai đoạn có COD xấp xỉ 400mgO2/l bằng xúc tác quang TiO2/UV”; “Nghiên cứu mô hình phát triển khu phố Tây ở TP.HCM góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới”; “Tìm hiểu trò chơi dân gian của trẻ em đô thị”.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]