Công bố danh mục sản phẩm Quốc gia

Ngày 28/12, Bộ KH&CN đã tổ chức công bố Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2010.

Chương trình nhằm mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo sự gắn kết giữa lực lượng nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, trường đại học với các doanh nghiệp; đồng thời tạo ra sự đột phá trong các ngành, lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật, tạo ra các ngành, nghề mới, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu cấp bách của nền kinh tế, thay thế nhập khẩu.

Tham dự lễ công bố có Thứ trưởng Chu Ngọc Anh và đại diện của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, doanh  nghiệp có liên quan đến việc thực hiện Chương trình.

Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học triển khai thành lập và hoạt động của bộ máy điều hành Chương trình: Ban chỉ đạo Chương trình, Ban Chủ nhiệm và bộ máy giúp việc; xây dựng các văn bản phục vụ chương trình quản lý trong đó có Thông tư Liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình với nhiều nội dung thể hiện tư tưởng đổi mới trong quản lý tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Chương trình như hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ, mua bí quyết, thông tin công nghệ, mời chuyên gia ở nước ngoài, hoàn thiện công nghệ trong sản xuất lô số không, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập phòng thí nghiệm; xây dựng danh mục sản phẩm quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 6 sản phẩm chính: Lúa gạo Việt Nam chất lượng cao; thiết bị siêu trường, siêu trọng; bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin; động cơ sử dụng cho GTVT; vắc xin phòng bệnh; phục vụ an ninh quốc phòng và 3 sản phẩm dự bị: cá da trơn Việt Nam; nấm ăn và nấm dược liệu; vi mạch điện tử.

Phát biểu tại lễ công bố danh mục sản phẩm quốc gia, Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, trong năm 2013 Bộ KH&CN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện thuyết minh dự án KHCN, dự án đầu tư, thực hiện xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ vào đầu quý II/2013 và hoàn thiện ký hợp đồng thực hiện vào cuối quý II/2013; tiếp tục xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; bổ sung khoảng từ 3-5 sản phẩm quốc gia, bảo đảm thực hiện được mục tiêu tối thiểu có 10 sản phẩm quốc gia dựa trên công nghệ tiên tiến và do các doanh  nghiệp KH&CN sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tác giả