Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm trọng điểm

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với Hội đồng Khoa học Đài Loan tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan trong việc xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm trọng điểm”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho phía Việt Nam tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của Đài Loan trong việc định hướng nghiên cứu KH&CN, xây dựng, quản lý và vận hành phòng thí nghiệm trọng điểm, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu KH&CN. Đồng thời, thông qua hội thảo, Đài Loan sẽ hiểu thực trạng triển khai phòng thí nghiệm trọng điểm tại Việt Nam, tạo ra cơ hội để hai bên tìm hiểu, tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.

Chính phủ Việt Nam đã xác định trong 10 năm tới KH&CN và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực, là lực lượng sản xuất trực tiếp, đột phá để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hướng tới hoàn thành mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Việt Nam xem việc đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ rất quan trọng để thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đã chủ trương xây dựng một mạng lưới Phòng thí nghiệm trọng điểm để tăng cường một bước cơ bản về cơ sở vật chất cho KH&CN nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu nhanh chóng tạo ra những tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa và cuộc sống trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

Trong quá trình triển khai, Việt Nam coi trọng việc học tập kinh nghiệm của các đối tác nước ngoài, trong đó Đài Loan được biết đến với hệ thống Phòng thí nghiệm tiên tiến, đầu tư, quản lý, vận hành một cách hiệu quả.

Thời gian qua, Việt Nam – Đài Loan đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực KH&CN gần đây đã có những bước phát triển mới. Thỏa thuận hợp tác KH&CN đã được Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội ký vào tháng 01/2009. Trên cơ sở đó, cuộc họp thứ nhất của tổ công tác Việt Nam – Đài Loan về hợp tác KH&CN đã được tổ chức vào tháng 01/2011. Tại cuộc họp tháng 9/2011, hai bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiên cứu, học thuật song phương.

Tác giả