Đầu tư 12,5 triệu USD xây dựng năng lực tiếp cận nguồn gene

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gene và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” do UNDP tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

Dự án trên được thực hiện trong vòng bốn năm tại Hà Nội, Lào Cai với tổng hạn mức vốn hơn 12,5 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gene và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gene.

Các kết quả chính của dự án là xây dựng và củng cố hệ thống chính sách, văn bản về quản lý và tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; hỗ trợ thiết lập cơ chế tiếp cận nguồn gene và chia sẻ lợi ích; năng lực quản lý và nâng cao nhận thức tiếp cận nguồn gene và chia sẻ lợi ích được tăng cường; mô hình hợp tác công tư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được triển khai thí điểm.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/dau-tu-125-trieu-usd-xay-dung-nang-luc-tiep-can-nguon-gen/354534.vnp

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]