Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu CNC Hòa Lạc

Ngày 6-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã làm việc với lãnh đạo Bộ KH&CN nhằm phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc Phạm Đại Dương đã báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu CNC Hòa Lạc, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư; công tác thu hồi đất, giao đất; công tác quản lý và xác định giá khu đất của KCN Hòa Lạc; công tác thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước do Thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ban quản lý; công tác thu hút, xúc tiến đầu tư và ưu đãi đầu tư và công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn trong KCN Hòa Lạc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của BQL Khu CNC Hòa Lạc. Ông nhấn mạnh cần sớm thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị của thành phố rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, trong đó đặc biệt chú ý đến việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù hài hòa đối với các quy định chung gắn với tuyên truyền, phổ biến chính sách để người dân hiểu và ủng hộ. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin với cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và minh bạch trong triển khai thực hiện. Về công tác thu hồi đất, giao đất, BQL Khu CNC Hòa Lạc cần hoàn thiện các thủ tục, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai tiến hành giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, tập trung giải quyết dứt điểm các khu vực trọng điểm.

Tác giả