Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của DN…”

Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các giải pháp tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất” với khẩu hiệu “Vươn tới đỉnh cao” (gọi tắt là Dự án BiC-Best in Class) đã được Bộ KH&CN triển khai thực hiện trong hai năm 2008-2009.

 Theo thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng, trong giai đoạn đầu tư, Dự án sẽ được triển khai tại hai doanh nghiệp FPT và Đồng Tâm.

Tác giả