Dự báo thời tiết sẽ chính xác hơn

Công tác dự báo khí tượng thủy văn cần phải bảo đảm dự báo thời tiết hàng ngày đạt độ chính xác 80-85%, tăng thời hạn dự báo bão, không khí lạnh lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á, tăng thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ lên đến 2-3 ngày, ở Trung Bộ lên đến 2 ngày, ở Nam Bộ lên đến 10 ngày với độ chính xác 80-85%.

Trên đây là một số chỉ tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các sản phẩm dự báo thời thiết cũng sẽ được đa dạng hóa các như dự báo khí tượng thủy văn biển hàng ngày và 5 – 7 ngày; dự báo khí tượng thủy văn cực ngắn (6 – 12 giờ), đặc biệt là dự báo định lượng mưa; cảnh báo lũ quét, nguy cơ lốc, tố, vòi rồng; dự báo khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế, xã hội.

Vẫn theo Chiến lược này, mục tiêu đặt ra đến năm 2015 sẽ phát triển được mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đồng bộ có mật độ trạm tăng ít nhất 50% so với hiện nay và tự động hóa 75% số trạm trong mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến năm 2020, phấn đấu mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn có mật độ trạm tương đương với các nước phát triển và tự động hóa trên 90% số trạm quan trắc…

Dự kiến, đến năm 2015 sẽ tự động hóa toàn bộ công tác thu nhận, kiểm tra, chỉnh lý, phục vụ số liệu khí tượng thủy văn, số hóa 75% tư liệu khí tượng thủy văn trên giấy, lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn trên các hệ thống thông tin điện tử hiện đại. Đến năm 2020, số hóa toàn bộ tư liệu khí tượng thủy văn trên giấy, hoàn thiện ngân hàng dữ liệu khí tượng thủy văn hiện đại và gia tăng giá trị kinh tế – kỹ thuật của số liệu khí tượng thủy văn. 

T.H (Theo Nghị định 70/2010/NĐ-CP)

 

Tác giả