Gần 6.500 đơn vị đạt chứng chỉ ISO

Tại Hội nghị Quản lý hệ thống chất lượng toàn quốc lần thứ 4, theo báo cáo của Trung tâm Năng suất VN, sau 10 năm phổ biến tại VN, hiện có gần 6.000 doanh nghiệp (DN) và 425 cơ quan hành chính Nhà nước nhận được chứng chỉ ISO 9001:2000 do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành.

Hiện có khoảng 200 DN đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường (ISO 1400), 30 DN đạt tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe người lao động (OHSAS 18001), 30-40 DN đạt tiêu chuẩn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người lao động (SA 8000/ISO 26000); dự kiến năm 2010 sẽ có khoảng 80% cơ sở chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP/ISO 22000)…Tuy nhiên, việc ứng dụng các tiêu chuẩn vào thực tiễn vẫn chưa hiệu quả. Chỉ tiêu vào năm 2010 có 50% DN và năm 2015 có 80% DN đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường (ISO 14000) của Chính phủ là rất khó đạt vì vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta còn quá kém.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]