Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm đánh giá, định giá và bảo lãnh công nghệ

Tại hội thảo được tổ chức ngày 24/4, các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá, định giá và bảo lãnh công nghệ nhằm hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc

Hội thảo do Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) thuộc Bộ KH&CN và Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ Hàn Quốc (KOTEC) tổ chức.

Ông Kim Kihong- Giám đốc điều hành Quỹ KOTEC, cho biết, từ những năm 1980, Hàn Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển kinh tế và đã xây dựng được nền tảng nhất định trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) lúc đó cũng mới chỉ tăng trưởng về mô hình, vẫn thiếu vốn, thông tin,… và không cạnh tranh được với những doanh nghiệp lớn. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc đã đặt ra chiến lược hỗ trợ các SME có được những công nghệ đặc biệt để đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế quốc dân. Cụ thể, tập trung phát triển công nghệ trọng tâm, mang tính chiến lược để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KH&CN, phát triển ngành công nghệ mà các doanh nghiệp đã có những đóng góp chủ đạo trong nền kinh tế. Với chiến lược đó, tỉ trọng KH&CN đóng góp vào GDP đã tăng từ 1,09% năm 1982 lên 2% năm 1986.

Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển và đổi mới công nghệ, hỗ trợ về tài chính, bảo lãnh tín dụng công nghệ và việc thành lập cũng như sử dụng các quỹ phát triển công nghệ đã được ban hành. Năm 1997, lần đầu tiên Hàn Quốc đã đưa ra và áp dụng cơ chế thẩm định, đánh giá công nghệ. Hàng loạt các cơ chế, chính sách khác như luật mới về quỹ bảo đảm tín dụng công nghệ; hệ thống hỗ trợ về tài chính; hệ thống hỗ trợ đánh giá, thẩm định công nghệ phù hợp với các lĩnh vực;… cũng đã được ban hành.

Ông Kim Kihong hy vọng qua sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc, hai bên sẽ có cơ hội hiểu rõ phương thức giao thương, các tiêu chuẩn công nghệ của các SME của hai nước và tìm ra giải pháp đánh giá, thẩm định công nghệ phù hợp. Từ đó, có thể thực hiện các dự án hợp tác và cơ hội giao dịch thương mại, góp phần tăng cường hợp tác về KH&CN giữa hai quốc gia.

Chiều cùng ngày, KOTEC và SATI đã ký kết Biên bản thảo luận với mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa của hai nước. Theo đó, hai bên sẽ đặc biệt chú trọng hợp tác các lĩnh vực về mạng lưới kinh doanh mở, chuyển giao công nghệ, hợp tác về nghiên cứu và phát triển (R&D), hợp tác để thâm nhập thị trường giữa các SME có định hướng công nghệ của hai nước.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]