Học bổng 40 nghìn USD cho nhà khoa học nữ xuất sắc

L’Oreal Việt Nam vừa công bố sẽ tiếp tục trao tặng học bổng L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia năm 2013 và cấp quốc tế năm 2014 cho các nhà khoa học nữ tại Việt Nam với mức tương ứng là 200 triệu đồng và 40 nghìn USD/suất.

Những học bổng nói trên là một phần trong chương trình hỗ trợ các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học của tập đoàn L’Oreal trên khắp thế giới.

Học bổng cấp quốc gia được trao cho các nhà khoa học nữ có dự án nghiên cứu khoa học mang tính tiềm năng và góp phần vào sự phát triển khoa học của Việt Nam. Đối tượng tham gia là các nhà khoa học nữ không quá 40 tuổi, có học vị tiến sỹ và có đề án nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Năm 2013, Chương trình sẽ chọn lựa ba đề án nghiên cứu khoa học có tiềm năng nhất để trao tặng 200 triệu đồng cho mỗi học bổng. Thời gian nhận hồ sơ và đề án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đến hết ngày 31/5/2013.

Học bổng khoa học cấp quốc tế 2014 sẽ được trao cho các nhà khoa học nữ không quá 35 tuổi mong muốn làm nghiên cứu ở các phòng lab hoặc các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài. Mức học bổng quốc tế của năm 2014 là 40.000 USD cho hai năm nghiên cứu.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]