Hội nghị khoa học quốc tế “Cửa sổ nhìn ra vũ trụ”

Ngày 12/8, ban tổ chức chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ IX năm 2013 đã khai mạc hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề "Cửa sổ nhìn ra vũ trụ."

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học nổi tiếng thế giới và trong nước, trong đó có năm nhà bác học đạt giải thưởng Nobel.

Các phiên họp toàn thể và các bài thuyết trình sâu tại hội nghị của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, trong đó có hai nhà khoa học đạt giải thưởng Nobel là Sheldon Glashow (Mỹ) và Klaus von.Klitzing (Đức) trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về vật lý hạt, vật lý thiên văn và vũ trụ học.

Trong đó, phần vật lý hạt bao gồm các nội dung: Sự nhìn ra và tính chất các boson Higgs; Những tìm kiếm về một nền vật lý mới; Hiện tượng luận về vật lý học bên ngoài mô hình chuẩn; Nghiên cứu về tương tác điện – yếu và động lực học lượng tử..  Còn phần Vật lý thiên văn và vũ trụ học bao gồm các nội dung chính: Những sứ giả của thiên văn học; Vật chất tối và năng lượng tối; Vũ trụ sơ sinh; Bức xạ nền vũ trụ; Thang cấu trúc lớn và những thiết bị trong tương lai…

Theo nhà khoa học Sheldon Glashow (Mỹ), mục đích chính của hội nghị khoa học quốc tế lần này là xác định vai trò quan trọng của khoa học cơ bản trong việc tạo ra những bước tiến đột phá về công nghệ mang lại lợi ích khổng lồ cho nhân loại. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới và các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là những nhà khoa học trẻ, có cơ hội được gặp gỡ, tiếp cận, trao đổi học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu mới nhất của khoa học thế giới, góp phần phục vụ đất nước.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 17/8.

Nguồn:

http://www.vietnamplus.vn/Home/Khai-mac-hoi-nghi-khoa-hoc-Cua-so-nhin-ra-vu-tru/20138/210939.vnplus

Tác giả