Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai Chiến lược phát triển KH&CN

Trong hai ngày 08 – 09/3, Bộ KH&CN sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 và Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN địa phương.

Hội nghị, được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020, sẽ có sự tham gia của các đại biểu đến từ các cơ quan Đảng và Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN,…

Một số nội dung dự kiến sẽ được trao đổi, thảo luận tại hội nghị như: Đổi mới cơ chế chính sách tài chính thúc đẩy phát triển KH&CN; phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và tiên tiến ở khu vực ASEAN về KH&CN; phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và ASEAN về khoa học xã hội và nhân văn; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện “Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020”; giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại học; nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN;…

Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020, KH&CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại; phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN trong một số lĩnh vực KH&CN.

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 cũng đề ra định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KH&CN.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]