Hội thảo về đánh giá và thẩm định ATHN

Từ ngày 8-12/10, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Ủy ban Châu Âu (EC) tổ chức hội thảo về Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong đánh giá và thẩm định an toàn hạt nhân và giám sát pháp quy.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án VN/RA/01 về “Xây dựng và tăng cường khung pháp luật cũng như năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của Cơ quan pháp quy (Cục ATBXHN) và Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (TSO) của cơ quan pháp quy” mà EC hỗ trợ cho Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cấn Văn Minh cho biết, Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường năng lực của cơ quan pháp quy hạt nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam quyết định phát triển chương trình phát triển điện hạt nhân. Phó Cục trưởng nhấn mạnh hội thảo  là cơ hội tốt để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các chuyên gia EC và các cán bộ có liên quan của Việt Nam về đánh giá và thẩm định hạt nhân và giám sát pháp quy.

Phó Cục trưởng bày tỏ cám ơn đến các chuyên gia đến từ Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân của Phần Lan (STUK) và Viện Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân của Pháp (IRSN) đã đến tham dự Hội thảo.

Chuyên gia STUK và IRSN đã chia sẻ với Hội thảo về kinh nghiệm của Phần Lan và Pháp trong cấp phép nhà máy điện hạt nhân: đánh giá tác động môi trường, lựa chọn địa điểm, nguy cơ động đất trong đánh giá địa điểm, tiêu chí, yêu cầu và mục đích phân tích địa điểm, cấp phép địa điểm đông thời cũng giới thiệu về hệ thống quản lý của cơ quan pháp quy và vai trò của tổ chức hỗ trợ kỹ thuật trong đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

Tác giả