Hơn một triệu nông dân hưởng lợi từ dự án hỗ trợ NN&PTNN của Đan Mạch

Hôm nay, Đại sứ quán Đan Mạch vừa công bố kết thúc thành công Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ARD SPS) trị giá 42 triệu đô la Mỹ.

ARD SPS được thực hiện từ năm 2007 đến 2013 tại năm tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Đắk Lắk, Đắk Nông, đặc biệt hướng đến đối tượng người dân tộc thiểu số.


“Hơn một triệu nông dân và gia đình ở năm tỉnh thành đã được hưởng lợi từ các hoạt động dự án do chương trình này hỗ trợ, và họ sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng và các dự án bắt nguồn sự hỗ trợ của Chương trình”, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho biết tại buổi hội thảo tổng kết Chương trình do Đại sứ quán Đan Mạch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đồng tổ chức.

Sau sáu năm, tỉ lệ hộ nghèo ở năm tỉnh nói trên đã giảm đáng kể, từ 25% trong năm 2007 xuống còn 10-12% ở mức hiện tại.

Mục tiêu của
ARD SPS là “Sự phát triển bền vững tại các hộ gia đình vùng sâu vùng xa được nâng cao thông qua những tiến bộ trong khâu quản lý tài nguyên, sản xuất nông nghiệp và tiếp thị, đặc biệt tập trung vào những người nông dân ở miền núi mà cụ thể là phụ nữ và người dân tộc thiểu số.”

Chương trình gồm hai hợp phần: hợp phần cấp tỉnh dành sự hỗ trợ cho kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn ở năm tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Đắk Lắk, Đắk Nông; và hợp phần cấp trung ương dành sự hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu mang tính chiến lược về sinh kế nông thôn ở năm tỉnh đó. 

Tác giả