Hợp tác truyền thông giữa Bộ KH&CN và báo Nhân dân

Ngày 24/12 tại trụ sở báo Nhân dân, Bộ KH&CN và báo Nhân dân ký thoả thuận hợp tác truyền thông với mục đích tuyên truyền đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ; phổ biến những thành tựu, hoạt động của các Viện nghiên cứu, các trường đại học; khuyến khích phong trào sáng tạo đổi mới, phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thoả thuận hợp tác sẽ có hiệu lực trong 5 năm từ 2010 – 2015. Theo đó, báo Nhân dân sẽ xây dựng trang chuyên đề vào thứ 5 hàng tuần. Bộ KH&CN cung cấp thông tin, trích hỗ trợ tài chính theo quy định. Ban khoa giáo của báo Nhân dân và Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học công nghệ của Bộ KH&CN là đầu mối thông tin của hai bên. 

Tổng biên tập báo Nhân dân Đinh Thế Huynh cho biết, báo Nhân dân chú trọng tuyên truyền KH&CN nhưng hiệu quả chưa cao chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin khoa học công nghệ của bạn đọc. Báo Nhân dân mong muốn hợp tác với Bộ KH&CN thúc đẩy mảng khoa học công nghệ trên các ấn phẩm của mình. Thoả thuận hợp tác truyền thông tạo cơ sở cho ban khoa giáo nỗ lực hơn nữa trong thông tin về các kinh nghiệm, cách làm của địa phương, quốc tế, những công việc của các nhà khoa học… Với cương vị là chủ tịch Hội nhà báo, ông cũng sẽ thúc đẩy phát triển tuyên truyền KH&CN ở các báo khác để người dân nhận thức rõ vai trò động lực của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội. 

Cũng theo ông Huynh, hiện nay báo ngày của Nhân dân phát hành với số lượng 22 vạn bản, báo tuần 12 vạn bản, nguyệt san 13 vạn bản, trang điện tử 1 triệu truy cập/ngày, và Thời nay 5 vạn bản. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong nói, Bộ KH&CN sẽ cung cấp kịp thời thông tin của cộng đồng khoa học, củng cố niềm tin, tạo hình ảnh tốt đẹp về sự đóng góp của KH&CN vào sự phát triển của đất nước. 

Ông Phong cũng chỉ ra đặc điểm của các nhà khoa học thường làm việc thầm lặng và không biết nói về những thành tích mình đã đạt được. Do vậy, công chúng cũng không hiểu rõ được những thành tựu, đặc biệt là trong lĩnh vực y học, dược phẩm, nông nghiệp… Gần đây Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học công nghệ đã được thành lập để khắc phục bất cập này  nhưng còn gặp nhiều khó khăn về nghiệp vụ. Những người làm truyền thông của Bộ KH&CN mong muốn được trau dồi nghề nghiệp với các nhà báo của báo Nhân dân.

Tác giả