Khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam học

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, là diễn đàn khoa học lớn, có uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam trên toàn thế giới. Đây là nơi các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, những phát hiện khoa học mới, những tư liệu quý giá về Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp đến khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, môi trường quan hệ quốc tế. Năm nay, hội thảo thu hút gần 1.000 nhà khoa học đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đề dẫn hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nhấn mạnh, hội thảo lần này được tổ chức trong bối cảnh thế giới và trong nước đang diễn ra những biến chuyển to lớn. Nền kinh tế toàn cầu đứng trước thách thức tái cơ cấu sâu sắc sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế; cán cân quyền lực thế giới tiếp tục chuyển dịch mạnh về khu vực châu Á – Thái Bình Dương; các nguy cơ xung đột về văn hóa, tôn giáo, xã hội, các thách thức về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu đang nổi lên đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc.

Vì vậy, chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” của hội thảo lần này không chỉ tiếp nối chủ đề của các hội thảo trước đây, mà phải bám sát và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Chắt lọc những ý tưởng, kiến nghị thực sự hữu ích, cung cấp những luận cứ khoa học quý báu cho sự nghiệp phát triển đất nước và con người Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội và nhân văn nói riêng là một nội dung quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Đây là dịp để các nhà khoa học và Chính phủ Việt Nam chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm phát triển, các tri thức mới về một đất nước Việt Nam không ngừng phát triển dựa trên thế và lực mới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng ta thấy được sự lớn mạnh của mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học trên toàn thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng với sự tham dự đông đảo của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách sẽ trao đổi cởi mở và thẳng thắn, chia sẻ thành quả nghiên cứu cũng như đưa ra các ý tưởng, các kiến nghị, qua đó đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức, đề xuất những giải pháp và chính sách cụ thể thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam. Thủ tướng cũng mong các bạn quốc tế tiếp tục đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam xây dựng và phát triển bền vững ngành Việt Nam học trên thế giới, nhất là thành lập được nhiều hơn các trung tâm nghiên cứu Việt Nam ở các nước, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành Việt Nam học cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa các nước.

Với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, hội thảo lần này được tổ chức theo các tiểu ban: Lịch sử Việt Nam: truyền thống và hiện đại; Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững; Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững; Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững; dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững; Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững…

Hội thảo diễn ra đến ngày 28-11.

Tác giả