Khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý KH&CN của Lào

“Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ của Ủy ban KH&CN Quốc gia Lào”, do Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ tổ chức, diễn ra tại Hà Nội từ 19/10/2010 đến hết ngày 6/11/2010. Mục đích của khóa học là bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý KH&CN các kiến thức chung về đường lối chính sách và pháp luật phát triển KH&CN trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới; các kỹ năng quản lý và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động KH&CN  phục vụ phát triển đất nước.

20 cán bộ quản lý cao cấp của Ủy ban KH&CN Quốc gia Lào đã tham dự khóa học. Trong khuôn khổ của khóa học, ngoài các chuyên đề do các chuyên gia uy tín của Việt Nam tham gia giảng dạy, các học viên còn được tham gia các chương trình thực tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý KH&CN của một số Sở KH&CN.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]