Khu CNC Hòa Lạc: Năm nội dung cần sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ để trình bày năm nội dung cơ bản đề nghị các đơn vị  phối hợp.

Đó là: Công tác xây dựng các văn bản pháp lý; Hoạt động xúc tiến đầu tư và truyền thông tại khu; Hoạt động nhằm tăng cường tiềm lực hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển công nghệ; Ươm tạo doanh nghiệp CNC; Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tạo Khu CNC Hòa Lạc.

Trong công tác xây dựng các văn bản pháp lý, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc cũng đề xuất phối hợp với Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định Công nghệ trong một số việc liên quan đến văn bản pháp lý: Xin ủy quyền Bộ Công thương, các bộ liên ngành giải quyết thủ tục thương mại, xuất nhập khẩu;  Xây dựng dự thảo về chính sách, cơ chế đặc thù tại Khu CNC Hòa Lạc; Xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 34/2012/GĐ-TTg ngày 8/8/2012 quy định hệ số điều chỉnh lương tăng thêm đối với Cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc; Đánh giá tiêu chí đầu tư vào Khu Công nghệ cao theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về việc phê duyệt danh mục CNC được khuyến khích phát triển và Quyết định số 27/2/2006/ QĐ-BKH&CN ban hành “Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm CNC”…; Thẩm tra, đánh giá đối với các dự án đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc; Rà soát 37 thủ tục hành chính đã ban hành, xây dựng và công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lao động, thương mại, xuất nhập khẩu…

Về hoạt động xúc tiến đầu tư và truyền thông, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đề xuất phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường KH&CN, các báo và tạp chí KH&CN của Bộ xúc tiến quảng bá hình ảnh của Khu CNC Hòa Lạc trên các phương tiện TTĐC; Xây dựng các chiến lược, công cụ, tài liệu xúc tiến đầu tư cho Khu CNC Hòa Lạc; Phối hợp với các đơn vị của Bộ tham gia hoặc đồng tổ chức các sự kiện thường niên và quan trọng do các đợn vị của Bộ KH&CN chủ trì như: Techmart, Techfest…; Phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc gia… nhằm tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế với các đối tác có liên quan cũng như hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham gia hoạt động giao thương với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các Khu Khoa học Châu Á tại Khu CNC Hòa Lạc.

Về hoạt động nhằm tăng cường tiềm lực hạ tầng kỹ thuật, hoạt động phát triển công nghệ, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc cùng với Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc gia… đề nghị phối hợp với Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Tài chính, Vụ Công nghệ cao, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ… nhằm: Ưu tiên đầu tư có chiều sâu cơ sở kỹ thuật CNC cho Khu CNC Hòa Lạc bằng ngân sách hằng năm cho đầu tư phát triển KH&CN và bằng nguồn lực từ các Chương trình phát triển KH&CN, hạ tầng kỹ thuật CNC, đổi mới công nghệ do Bộ KH&CN quản lý; Tài trợ cho các dự án phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ từ nguồn lực các chương trình, quỹ đầu tư phát triển công nghệ do Bộ KH&CN quản lý hoặc phối hợp triển khai; Đẩy mạnh các hoạt động tiếp nhận, trình diễn, chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội chợ, triển lãm giao thương công nghệ, các chương trình khởi nghiệp, sáng tạo công nghệ.

Về công tác ươm tạo doanh nghiệp CNC: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ nhằm quảng bá Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, quảng bá các sản phẩm các Doanh nghiệp ươm tạo; Hỗ trợ tìm đối tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, tiếp cận thị trường ngoài nước; Hỗ trợ các chương trình, dự án do Bộ chủ trì; Hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài trợ nước ngoài cho các nhóm ươm tạo, doanh nghiệp ươm tạp; Hợp tác tổ chức các sự kiện, các cuộc thi tìm kiếm nhân tài, các hội thảo khoa học; Hỗ trợ, đào tạo tư vấn cho các tổ chức, cá nhân ươm tạo; Xây dựng các quy định ưu đãi dành cho các tổ chức, cá nhân ươm tạo.

Về ý tưởng tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tại Khu CNC Hòa Lạc, Ban Quản lý cũng mong muốn kết hợp với Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định công nghệ… bổ sung chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, trình diễn và chuyển giao công nghệ cho Khu CNC Hòa Lạc nhằm hoàn thiện và đưa công nghệ tiếp xúc thị trường.

Nguyên thứ trưởng Bộ KH&CN, Nguyên Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc Nguyễn Văn Lạng cho rằng nếu không có kế hoạch triển khai những bước đi kế tiếp sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng thì sẽ tạo ra một sự ngắt quãng nguy hiểm và phải trả giá đắt. Công tác nghiên cứu triển khai ươm tạo doanh nghiệp CNC, trình diễn các CNC, và đào tạo các nhà khoa học theo ông là rất quan trọng (sau đó mới là các sản phẩm CNC). Hai việc làm cần phải chú ý hàng đầu, theo ông, thứ nhất là đầu tư các phòng thí nghiệm mới hiện đại trong trung tâm Khu CNC dưới sự quản lý của Bộ KH&CN, thứ hai là có sàn ý tưởng (nơi mua bán, trao đổi các ý tưởng) hoặc có các hội thảo ý tưởng diễn ra hằng tháng.

Còn Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng định nhiệm vụ phát triển Khu CNC Hòa Lạc trong giai đoạn tiếp theo là trách nhiệm chung của Bộ KH&CN chứ không chỉ là riêng của Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc, do đó Bộ cũng sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn khi xem xét các chương trình, các dự án.

Thứ trưởng đề xuất, sau Lễ khởi công xây dựng cơ cở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc tới đây, Bộ KH&CN sẽ tổ chức một buổi làm việc trình bày lại định hướng phát triển Khu CNC Hòa Lạc một cách bài bản hơn, đi vào những nội dung, vấn đề cụ thể với sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ, chuyên viên các đơn vị nhằm phối hợp xây dựng Khu CNC Hòa Lạc xứng tầm với kì vọng Chính phủ.

Theo ông Phạm Đại Dương, Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng Khu CNC Hòa Lạc sẽ kết thúc vào năm 2016; công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng đang được tiến hành (cuối tháng 6/2015 khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, dự kiến hoàn thành vào năm 2018). Vấn đề còn lại là trong quá trình phát triển, làm thế nào để tận dụng hết những kết quả thuận lợi đã đạt được để Khu CNC Hòa Lạc trở thành một trung tâm Công nghệ cao, hiện đại theo đúng mục tiêu ban đầu đặt ra.

Tác giả