Lễ bàn giao công tác Bộ trưởng Bộ KH&CN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng định quyết tâm và nỗ lực để kế thừa những thành quả mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân và các thế hệ lãnh đạo Bộ KH&CN đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: “Bộ KH&CN sẽ tiếp cận, xử lý các vấn đề liên quan đến KH&CN với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực kiến tạo để cộng đồng KH&CN, doanh nghiệp trong và ngoài nước và cả xã hội chung tay đóng góp vào chặng đường phát triển của đất nước”.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Lãnh đạo Bộ KH&CN chứng kiến lễ bàn giao công tác cho Bộ trưởng Bộ KH&CN. Ảnh: Đình Nam

Sáng ngày 14/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao công việc giữa nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và tân Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Lãnh đạo Bộ KH&CN, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã cùng ký Biên bản bàn giao công tác. Với tư cách là người tiền nhiệm, TS. Nguyễn Quân cho biết, những vấn đề lớn mà Bộ KH&CN đang thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, điều hành ngành KH&CN trong giai đoạn vừa qua đã được ông và người kế nhiệm Chu Ngọc Anh trao đổi, bàn bạc. Ông bày tỏ, “trong nhiệm kỳ vừa qua, cá nhân tôi và các đồng chí Thứ trưởng đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp lý tương đối đổi mới về hoạt động KH&CN. Về cơ bản, những định hướng lớn về phát triển KH&CN đã được triển khai thuận lợi”. Vì vậy, ông tin tưởng “với kinh nghiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp KHCN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&CN sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu trong Chiến lược phát triển KH&CN”.

Đón nhận những vinh dự và trách nhiệm này, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng định quyết tâm và nỗ lực để kế thừa những thành quả mà TS. Nguyễn Quân và các thế hệ lãnh đạo Bộ KH&CN đã đạt được. Ông cho biết, “Bộ KH&CN sẽ tiếp cận, xử lý các vấn đề liên quan đến KH&CN với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực kiến tạo để cộng đồng KH&CN, doanh nghiệp trong và ngoài nước và cả xã hội chung tay đóng góp vào chặng đường phát triển của đất nước”.

Chứng kiến lễ bàn giao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, Bộ KH&CN tiếp tục đề xuất, xây dựng những cơ chế, giải pháp để từng bộ ngành, địa phương thực sự coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu. Để đạt được điều đó, Phó Thủ tướng đề nghị “Bộ KH&CN phải là cơ quan quản lý một cách khoa học nhất, đi đầu áp dụng công nghệ trước hết trong hoạt động quản lý KH&CN”. Với kinh nghiệm từng làm việc ở địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cần quan tâm chỉ đạo, xây dựng các cơ chế gắn kết hoạt động giữa Bộ KH&CN với các địa phương trong việc xác định các nhiệm vụ KH&CN để đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, một trong những ưu tiên của ông trên cương vị mới là “chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN sao cho KH&CN tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đất nước”.

Cũng trong buổi sáng 14/4, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã cùng tham dự cuộc gặp gỡ các cán bộ chủ chốt của Bộ.

Tác giả