Lễ kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14.10

Đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức với chủ đề "Các tòa nhà thông minh bền vững" tập trung vào tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực xây dựng.

Các công trình xây dựng ngày càng kết hợp chặt chẽ với các thiết bị điện tử kết nối với mạng phân phối, sử dụng thông tin và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Dự kiến đến hết năm 2010, VN sẽ thực hiện xong việc chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn VN, tiêu chuẩn ngành sang Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mới nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia, DN và người tiêu dùng trong nước.

Tác giả