Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Do Bộ KH&CN tổ chức nhằm động viên khuyến khích phong trào lao động sáng tạo của cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào đời sống sản xuất. Các giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa; Vật liệu, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường…Khi giải pháp cần được bảo hộ sở hữu công nghiệp, Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]