Lo ngại về tác động xấu đến môi trường của 2 dự án thép với gần 18 tỉ USD

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận vừa cấp giấy phép cho Liên doanh Việt Nam – Malaysia thực hiện dự án Khu liên hợp thép gần 9,8 tỉ USD.

Trước đó vào tháng 6, Hà Tĩnh cũng đã cấp giấy phép cho tập đoàn công nghiệp của Đài Loan xây dựng khu liên hợp thép có vốn đầu tư gần 7,9 tỉ USD. Nhiều chuyên gia tỏ ý lo ngại về sự dư thừa công suất và đặc biệt gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sử dụng nguồn đất đai và năng lượng quá lớn.

Tác giả