Luôn ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển KH&CN

Dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn thì Đảng và Nhà nước vẫn luôn ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển KH&CN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc gặp gỡ các nhà khoa học trẻ sáng 11/9 tại Hà Nội.

Tại buổi gặp gỡ gần 70 nhà khoa học trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của KH&CN trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và khẳng định, “dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn thì Đảng và Nhà nước vẫn luôn ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển KH&CN”.

Thủ tướng đã nhắc đến tấm gương của các nhà khoa học đi trước, “Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều nhà khoa học trẻ độ tuổi ngoài 30 như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Lê Văn Thiêm, Lương Định Của… đã trở về nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ tham gia công cuộc kháng chiến cứu nước. Sau ngày đất nước thống nhất, đội ngũ những người làm khoa học Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Nhiều nhà khoa học trẻ đã vượt lên chinh phục đỉnh cao khoa học thế giới như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn…” Những thành công trong nghiên cứu khoa học cơ bản của họ cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những thành tích nghiên cứu của khoa học Việt Nam trong lĩnh vực cơ bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hết sức chú ý đến vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng. Ông cho rằng, muốn đất nước phát triển nhanh thì việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và coi đây là một trong ba mũi đột phá mang tính chiến lược trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế nước nhà. Trong nguồn nhân lực chất lượng cao mà Đảng và Nhà nước đang kỳ vọng sẽ làm nên đột phá cho nền kinh tế đất nước, đội ngũ những người làm khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, chiếm một vị thế hết sức quan trọng

Để các nhà khoa học trẻ phát huy được khả năng của mình, Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi bằng những cơ chế chính sách phù hợp và kịp thời, chủ yếu tập trung ở một số điểm: cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài gắn liền với chiến lược đào tạo chuyên gia đầu ngành từ nhà khoa học trẻ; tạo cơ hội để các nhà khoa học trẻ tiếp cận các quỹ đầu tư, đề án nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành; khuyến khích nhà khoa học trẻ có thể bày tỏ quan điểm, ý kiến đóng góp cho nền KH&CN nước nhà; đưa ra cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; khuyến khích hình thành start-up, ứng dụng công nghệ tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế; hỗ trợ nhà khoa học trẻ thực hiện hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để đưa các sản phẩm trong những lĩnh vực khoa học mà Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển thành sản phẩm quốc gia có đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Trước những thành tích mà các nhà khoa học trẻ đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Đảng và Chính phủ sẽ có những hình thức khen thưởng, tôn vinh xứng đáng và kịp thời để qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến về nghiên cứu khoa học trên toàn quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&CN tiếp tục tổ chức những cuộc gặp gỡ định kỳ như thế này trong những năm tới để lãnh đạo Đảng và Chính phủ có cơ hội được lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các nhà khoa học trẻ để có thể lấy đó làm cơ sở sửa đổi, ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nghiên cứu, ứng dụng, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền KH&CN nói riêng và đất nước nói chung.

“Nếu không có nền khoa học tiên tiến, không có nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được những mục tiêu đề ra. Để phát huy sức mạnh đó, Chính phủ sẽ cố gắng làm tốt hết sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận tại cuộc gặp gỡ các nhà khoa học trẻ. 

 

Tác giả