Mở rộng hợp tác sang lĩnh vực đào tạo nhân lực

Ủy ban KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc không chỉ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước về KH&CN mà còn mở rộng sang hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Ngày 1/11, kì họp lần thứ 6 của Ủy ban KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc được Bộ KH&CN tổ chức tại Hà Nội nhằm thảo luận chương trình nghị sự và cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động KH&CN.

Tham dự khóa họp lần này, đoàn Hàn Quốc do ông Seong Geun Bae, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ GD, KH&CN Hàn Quốc làm trưởng đoàn; Đoàn Việt Nam do TS. Mai Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN Việt Nam làm trưởng đoàn.

Ủy ban đánh giá các hoạt động hợp tác KH&CN kể từ khóa họp lần thứ 5 tại Seoul, Hàn Quốc năm 2009. Một số dự án hợp tác giữa hai bên được đánh giá rất cao về tính khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Hội nghị cũng đi đến thảo luận các dự án nghiên cứu chung và hợp tác phát triển trong thời gian tới, cụ thể:

– Sẽ tổ chức các chương trình trao đổi nguồn nhân lực và công nghệ trong các lĩnh vực: môi trường và hóa học xanh, phát triển và sử dụng năng lượng sinh học 2 lần/năm. Viện Hóa học công nghệ và kỹ thuật Hàn Quốc và Hội Hóa học Việt Nam nhất trí tổ chức Hội thảo Hóa học xanh 2 lần/năm nhằm tiếp tục đảm bảo các hoạt động hợp tác giữa hai viện, chia sẻ thông tin thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và các dự án chung.

– Viện Nghiên cứu và phát triển hải dương Hàn Quốc và Viện KH&CN Việt Nam nhất trí hợp tác trong lĩnh vực liên quan đến hải dương, đặc biệt là đánh giá nghiên cứu môi trường chung về bờ biển Việt Nam và sử dụng công nghệ viễn thám.

– Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Phát triển KH&CN Việt Nam (NAFOSTED) nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa nhằm tăng cường năng lực quản lý KH&CN của Việt Nam.

Quy trình thiết lập các dự án nghiên cứu chung trong thời gian tới được hai bên thông qua như sau: mỗi bên sẽ đơn phương tiến hành hỗ trợ các dự án hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc theo quy trình tuyển chọn và đánh giá riêng trong năm nay. Theo đó, Việt Nam sẽ tài trợ cho các dự án hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc do phía Việt Nam lựa chọn trong năm 2011. Phía Hàn Quốc sẽ tài trợ cho các dự án hợp tác KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc do phía Hàn Quốc lựa chọn trong năm 2011.

Hội nghị tiếp tục là một mốc đánh dấu những bước phát triển trong hợp tác giữa hai về KH&CN. Không chỉ dừng lại ở đó, Ủy ban sẽ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và đổi tên thành Ủy ban hợp tác về GD, KH&CN.

 

Tác giả