Mỹ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Các chương trình này khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo và giúp đỡ người dân sống ở các vùng rừng và đồng bằng dễ bị tổn thương, nhằm giải quyết các vấn đề then chốt liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững ở Việt Nam.

Ngày 17/10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố các chương trình kéo dài 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng và cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất.

“Chương trình mới này khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo và giúp đỡ người dân sống ở các vùng rừng và đồng bằng dễ bị tổn thương, nhằm giải quyết các vấn đề then chốt liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững ở Việt Nam”, ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam phát biểu.

Hai chương trình: “Rừng và Đồng bằng Việt Nam” và “Năng lượng sạch Việt Nam” có tổng giá trị trên 40 triệu USD bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2017 là hai khoản tài trợ lớn đầu tiên của USAID trong lĩnh vực này.

Chương trình “Rừng và Đồng bằng Việt Nam” được sự phối hợp chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành sử dụng đất nhằm đối phó với tình trạng mất rừng; suy thoái rừng và các cảnh quan khác; tăng khả năng thích ứng và quản lý rủi ro của người dân ở các vùng đồng bằng.

Chương trình “Năng lượng sạch Việt Nam” phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng khai thác các cách thức thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng số liệu ngành năng lượng và thúc đẩy hiệu suất năng lượng. Chương trình này cũng sẽ khuyến khích thử nghiệm các công nghệ năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng có ích cho Việt Nam trong những năm tới.

Kể từ năm 2000 đến nay, USAID đã cung cấp trên 588 triệu USD cho các hoạt động phát triển và cứu trợ tại Việt Nam.

Tác giả