Nafosted tiếp nhận 141 hồ sơ đề tài KHXH trong năm 2012

Năm 2012, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) đã tiếp nhận tổng số 141 hồ sơ nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) từ 76 tổ chức, trong đó, lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất thuộc về các đơn vị nghiên cứu ở miền Bắc.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ NCCB trong KHXH&NV cho năm 2013 vào ngày 14 tháng  9 năm 2012. Tại buổi báo cáo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài trợ NCCB trong KHXH năm nay vào ngày 06 tháng 7, Nafosted công bố đã tiếp nhận tổng số 141 hồ sơ từ 76 tổ chức khoa học.

Cụ thể, theo các nhóm ngành, liên ngành:Triết học, Chính trị học, Tôn giáo học, Xã hội học: 25 hồ sơ; Kinh tế học: 21 hồ sơ; Luật học: 08 hồ sơ; Sử học, Khảo cổ, Dân tộc học: 23 hồ sơ; Khu vực học, Quốc tế học: 12 hồ sơ; Tâm lý học, Giáo dục học: 18 hồ sơ; Văn học, Ngôn ngữ học: 25 hồ sơ; Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông: 07 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ năm 2012 tăng so với các năm 2011 (124 hồ sơ), 2010 (106 hồ sơ) và tập trung chủ yếu ở các Viện, trường đại học ở miền Bắc. Trong đó, số lượng hồ sơ đến từ miền Bắc là 118 hồ sơ (chiếm 84,89%), từ miền Nam 18 hồ sơ (chiếm 11,51%) và miền Trung là 5 hồ sơ (chiếm 3,59%).

Viện Khoa học xã hội Việt Nam vẫn là đơn vị đăng ký nhiều đề tài nhất (39 hồ sơ), sau đó là các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội (19 hồ sơ); Đại học Kinh tế quốc dân (11 hồ sơ); Đại học Sư phạm Hà Nội (10 hồ sơ).

Phát biểu tại buổi báo cáo, giám đốc điều hành quỹ Nafosted Đỗ Tiến Dũng cho biết, kể từ khi triển khai (năm 2010), các đề tài NCCB trong KHXH do Nafosted tài trợ đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ một môi trường tốt để làm các nhiệm vụ cấp quốc gia. Từ đó kịp thời giải quyết, đóng góp nhiều vấn đề quan trọng cho xã hội.

Tuy vậy, ông thừa nhận, về cơ chế hoạt động của Quỹ, vẫn còn có những vấn đề cần phải khắc phục. Đó là việc tổ chức đánh giá xét chọn đề tài còn chậm, cấp phát kinh phí chưa kịp thời. Những điều đó đã gây khó khăn cho các nhà khoa học trong quá trình thực hiện đề tài. Để khắc phục, Quỹ đã tích cực làm việc với đại diện Bộ Tài Chính, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội, và sắp tới sẽ làm việc với Ủy ban Ngân sách Quốc hội để điều chỉnh cơ chế tài chính cho phù hợp.

Kết quả xét chọn các đề tài sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 12/2012.

Tác giả