Năm đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

Theo thông tin từ Quỹ NAFOSTED, đơn vị thường trực Giải thưởng Tạ Quang Bửu (*), từ gần 50 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng năm 2022, Hội đồng khoa học các ngành tự nhiên và kỹ thuật đã lựa chọn ra năm hồ sơ, trong đó có ba hồ sơ cho hạng mục Giải thưởng chính và hai hồ sơ cho hạng mục Giải thưởng trẻ. Đó là các hồ sơ ngành toán, hóa học, vật lý, y sinh dược học và kỹ thuật.

Ba giáo sư Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa và Nguyễn Tự Cường,(từ phải sang trái) được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2017. Nguồn: nhandan.con.vn

Ba đề cử giải thưởng chính:

1. GS.TSKH Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) với công trình “Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals” xuất bản trên tạp chí Inventiones Mathematicae năm 2019

2. PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM) với công trình “Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels−Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature” xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019.

3. TS. Phạm Quang Thái (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) “The First 100 Days of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Control in Vietnam” trên tạp chí Clinical Infectious Diseases năm 2021.          

Hai đề cử giải thưởng trẻ:

1. TS. Đoàn Lê Hoàng Tân (Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – ĐHQG TPHCM) với công trình “Microwave-assisted synthesis of nano Hf-and Zr-based metal-organic frameworks for enhancement of curcumin adsorption” trên tạp chí Microporous and Mesoporous Materials.

2. TS. Trần Tiến Anh (Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Hàng hải Việt Nam) với công trình “Effect of ship loading on marine diesel engine fuel consumption for bulk carriers based on the fuzzy clustering method” xuất bản trên tạp chí Ocean Engineering.

Theo điều lệ giải thưởng, ngoài việc nhận được đánh giá của các hội đồng khoa học chuyên ngành, các công trình sẽ phải qua một vòng bình duyệt khác của các phản biện quốc tế. Dự kiến, mỗi công trình sẽ được gửi cho một đến ba phản biện quốc tế là các chuyên gia trong những lĩnh vực chuyên ngành hẹp. Sau đó, căn cứ vào đánh giá của các chuyên gia quốc tế và trong nước, Hội đồng giải thưởng sẽ lựa chọn những gương mặt xứng đáng.

Trong lịch sử trao giải thưởng Tạ Quang Bửu, năm 2021 là năm duy nhất, Hội đồng giải thưởng không lựa chọn được gương mặt nào để trao giải.

——————–

https://nafosted.gov.vn/05-de-cu-giai-thuong-ta-quang-buu-nam-2022/

Tác giả