Ngôn ngữ của Chúa

Trong lịch sử loài người có những câu hỏi lớn luôn đặt ra như: Nguồn gốc của vũ trụ và loài người là gì? Vũ trụ được hình thành từ một Vụ nổ lớn (Big Bang) hay do bàn tay sắp đặt của một Đấng sáng tạo? Con người hình thành như thế nào? Đâu là yếu tố quyết định khiến con người trở thành tác phẩm hoàn thiện nhất, phát triển nhất trong trường sử tiến hóa của vật chất nói chung và thế giới sinh vật nói riêng?

Qua nhiều thế kỷ, cả khoa học và tôn giáo đều tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi đó, và đây cũng là một trong những vấn đề lớn gây ra xung đột giữa hai quan niệm về thế giới. Cuộc xung đột kéo dài cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.
Tiến sĩ Francis S.Collins, Giám đốc Dự án lập bản đồ gen người vào tháng 6 năm 2000, đã công bố bản phác thảo đẩy đủ đầu tiên về bản đồ gen người- một trong những sự kiện lớn nhất mang tính đột phá trong lịch sử khoa học nhân loại từ trước tới nay, mở đường cho các nhà khoa học bắt tay vào tìm hiểu rất nhiều bí ẩn về nguồn gốc sự sống và về chính bản thân con người- đã viết cuốn The Language of God (Ngôn ngữ của Chúa).
Trọng tâm của cuốn sách này chính là câu hỏi: liệu có thể có cơ hội cho sự hòa hợp giữa những quan điểm của giới khoa học và giới tâm linh khiến cả hai đều cảm thấy hoàn toàn hài lòng không? Thông qua những trải nghiệm bản thân, Francis S.Collins đã trả lời: đức tin và khoa học có thể đồng thời cùng tồn tại, thống nhất với nhau và bổ sung cho nhau và cho rằng mã gen AND chính là “cuốn sách chỉ dẫn của Chúa”.

“Thế giới đánh giá cao Francis với tư cách là một nhà khoa học xuất chúng, người đã có những phát hiện đột phá mang lại lợi ích cho toàn nhân loại… Cuốn sách của ông- với sự hòa hợp giữa Chúa và khoa học trên nền tảng trí tuệ- sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi lớn lao nhất”- NAOMIJUDD

Tác giả