Người dân khó áp dụng thông tin khoa học-công nghệ vào thực tiễn

Ngày 28/7, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thông tin và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) tổ chức hội nghị "Lãnh đạo các tổ chức thông tin, thống kê KH&CN địa phương."

Đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Sở KH&CN, Trung tâm thông tin KH&CN trên cả nước tham dự hội nghị.

Định hướng công tác thông tin và thống kê KH&CN đến năm 2020, ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia nhấn mạnh, thời gian tới, Cục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; kiện toàn mạng lưới tổ chức thông tin KH&CN; xây dựng và pháp triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thông tin KH&CN; xúc tiến thị trường KH&CN.

Để đẩy mạnh hoạt động thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đề xuất, về công tác thông tin KH&CN cần có chương trình phát triển, nâng cao năng lực thông tin KH&CN cho đội ngũ cán bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước; xây dựng các cơ sở dữ liệu về thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương…

Về công tác thống kê KH&CN, Bộ KH&CN cần có kế hoạch định hướng cho các địa phương về các chỉ tiêu thống kê KH&CN cơ bản cần phải có để đánh giá các hoạt động thông tin KH&CN; thống nhất biểu mẫu điều tra thống kê để tiết kiệm thời gian, chi phí, sử dụng nhiều thông tin ở các cơ quan khác nhau, đặc biệt là thống nhất thông tin điều tra, tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm thống kê do Cục Thông tin KH&CN quốc gia phổ biến…

Những năm qua, hoạt động KH&CN nói chung, hoạt động thông tin, thống kê KH&CN nói riêng là động lực, nền tảng để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. KH&CN đang có những bước phát triển nhanh chóng và ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội thì thông tin, thống kê KH&CN là nguồn lực không thể thiếu trong xã hội thông tin.

Đây chính là cơ sở của các phương pháp mới, sản phẩm mới để tạo ra lợi nhuận, góp phần rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất, thúc đẩy việc phổ biến và sử dụng các thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất, kinh doanh…, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, công tác thông tin, thống kê KH&CN vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), các ấn phẩm thông tin tuyên truyền về KH&CN còn thiếu những nội dung, bài viết tổng hợp mang tính chuyên sâu để phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước và cộng đồng khoa học của địa phương.

Việc xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin KH&CN chưa đồng đều giữa các địa phương. Nhiều thông tin KHCN thiết thực phục vụ nhân dân, tuy có giá trị cao về khoa học nhưng lại khó có khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh đó, tổ chức về thông tin và thống kê KH&CN vẫn chưa được củng cố và tăng cường một cách đồng bộ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ thông tin KH&CN chuyên trách thường xuyên biến động, chưa thực sự gắn bó với nghề…

Ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Bộ KH&CN) cho rằng việc triển khai thực hiện công tác thông tin, thống kê KH&CN thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn là “bài toán” khó đối với hầu hết cơ quan thông tin bởi nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động này quá ít.

Ngân sách phân bổ cho các tỉnh, thành phố không đồng đều, phần lớn ngân sách dùng để mua và xuất bản các ấn phẩm thông tin. Cụ thể, Tp. HCM dành khoảng 1,2 tỷ đồng/năm, Hà Nội khoảng 900 triệu đồng/năm để mua tư liệu và xuất bản ấn phẩm. Trong khi đó, tỉnh Cao Bằng chỉ dành 25 triệu đồng/năm để mua báo, tạp chí và 329 triệu đồng/năm để xuất bản tạp chí KH&CN.

Nguồn: www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-kho-ap-dung-thong-tin-khoa-hoccong-nghe-vao-thuc-tien/335076.vnp

Tác giả