Nhà vật lý Pháp Murat Boratav qua đời

Giáo sư Vật lý Murat Boratav, Viện Vật lý Hạt và Hạt nhân Đại học Paris 6, Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, người đã sớm hợp tác giúp đỡ xây dựng Nhóm Vật lý tia vũ trụ tại Hà Nội, mới đây đã từ trần tại Pháp.

Giáo sư Boratav là một trong ba sáng lập viên đầu tiên của Dự án quốc tế Pierre Auger “Tìm kiếm các tia vũ trụ năng lượng siêu cao”. Ông cũng từng lãnh đạo các Nhóm Auger Pháp kiêm Chủ tịch Tập thể quốc tế Pierre Auger trong nhiều năm. Các đồng nghiệp quốc tế nhất trí đánh giá ông là một nhà khoa học xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, có đóng góp to lớn cho khoa học quốc tế và khoa học Pháp.

Giáo sư Boratav có tinh thần hợp tác thân thiện và tấm lòng đầy vị tha, một con người được bạn bè coi là có cảm nhận hài hước tinh tế nhất của Tập thể quốc tế Pierre Auger. Đối với Việt Nam, ông đã sớm hợp tác giúp đỡ xây dựng Nhóm Vật lý tia vũ trụ tại Hà nội. Kể từ năm 1997, ông đã nhiều lần sang Việt Nam giảng bài, cố vấn và ký kết hợp tác với Nhóm Auger Việt Nam, tổ chức thúc đẩy quá trình hợp tác liên kết giữa Việt Nam với các Nhóm Auger Pháp.

Mối hợp tác này đã phát huy hiệu quả trong 10 năm qua, giúp các đồng nghiệp trẻ Việt Nam từng bước hội nhập với tập thể Dự án quốc tế Pierre Auger.

Ông qua đời ngày 31/7/ 2011 tại Orsay, Pháp. Sự ra đi của ông không chỉ là tổn thất to lớn đối với Dự án quốc tế Pierre Auger, với khoa học Pháp, mà còn là một mất mát đối với các đồng nghiệp Việt Nam, đặc biệt là với những người đã tham gia xây dựng và phát triển vật lý tia vũ trụ trong hơn 15 năm qua.

 

Tác giả